Servicii

Întocmire proiecte de finanțare:


• Analiza eligibilităţii firmei din prisma programelor de finanţare;
• Identificare şi analiza alternativelor de finanţare;
• Conceperea şi dezvoltarea proiectelor;
• Elaborarea planurilor de afaceri;
• Analiza economico-financiară, analiză cost-beneficiu;
• Identificare parteneri, furnizori, asociaţi ai proiectului;
• Analiza nevoilor şi problemelor (arborele problemei, analiza obiectivelor, matricea logică a proiectului);
• Scrierea cererii de finanţare (formulare, elemente principale, elemente auxiliare, definirea obiectivelor şi activităţilor, diagrama Gantt, realizarea bugetelor de proiect etc.);
• Elemente de management al proiectului (analiza SWOT, planificarea activităţilor, managementul costurilor, mangementul riscului, monitorizare, control şi evaluare, managementul timpului etc.).

Consultanţă în derularea achiziţiilor publice:


• Redactare documentatie de atribuire;
• Redactarea anunţului de licitaţie;
• Asistenţă la publicarea anunţului şi a documentaţiei în SEAP, Ministerul Fondurilor Europene, AFIR;
• Asistenţă la trimiterea invitaţiilor;
• Asistenţă la rezolvarea solicitărilor de clarificare;
• Asistenţă la organizarea licitaţiei;
• Asistenţă la întocmirea procesului verbal de deschidere;
• Asistenţă la întocmirea procesului verbal de selecţie;
• Asistenţă la întocmirea raportului procedurii;
• Asistenţă la trimiterea scrisorilor de înştiinţare;
• Asistenţă la soluţionarea contestaţiilor;
• Asistenţă la întocmirea contractului.

Implementare proiecte de finanţare:


• Însuşirea contractului de finanţare;
• Stabilirea graficului de realizare activităţi;
• Urmărire termene realizare activităţi;
• Găsirea de soluţii alternative în situaţii de depăşi
re termene;
• Asistență contractare credit proiect;
• Realizarea rapoartelor tehnice;
• Realizarea rapoartelor financiare;
• Realizare cereri prefinantari, avans, plată, rambursare;
• Consultanţă financiară;
• Soluţii optimizare chelutieli;
• Consultanţă gestionare fonduri;
• Realizare rapoarte intermendiare;
• Realizare raport final.

Vă invităm să ne contactați dacă aveți întrebări sau doriți informații suplimentare despre serviciile noastre.


Contactează-ne!