Modernizare drum sătesc (DIN DJ245A) – PNDR 2014 – 2020