Cine suntem

Înfiinţată în anul 2002, S.C. EURO COSULTING S.R.L. are ca obiect de activitate “Consultanţă pentru afaceri şi management”. Politica firmei constă în oferirea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, care să satisfacă cerinţele calitative ale clienţilor. Echipa firmei este formată din consultanţi profesionişti cu experienţă în domeniul consultanţei în finantarea si managementul proiectelor.

Serviciile noastre:

Câteva dintre activitățile noastre:


Analiza eligibilităţii

Conceperea proiectelor

Analiza economică

Identificare parteneri

Scrierea cererii de finanţare


Managementul proiectului

Consultanţă achiziţii publice

Implementare proiecte finanţare

Realizare rapoarte tehnice

Consultanţă financiară

Sprijinim accesarea fondurilor:


• Elaborarea planului de afaceri;
• Analiza economico-financiară, analiza cost-beneficiu, analiza de risc şi senzitivitate;
• Analiza modului în care proiectul răspunde cerinţelor măsurilor de finanțare;
• Completarea cererii de finanţare;
• Întocmirea dosarelor de achiziţii şi dosarelor de plată;
• Management investiție / Consultanţă / Asistenţă pe toată perioada proiectului.


Solicită ofertă

Oportunități:


• Fondurile nerambursabile;
• Modalitatea ideală pentru sprijinirea proiectelor de afaceri;
• Domenii de finanţare: agricultură şi dezvoltare rurală, industria prelucrătoare, construcţii, turism, IT, energie dezvoltare, resurse umane, cercetare-dezvoltare, parcuri industriale/tehnologice, proiecte de mediu.


Solicită ofertă
123

Proiecte Depuse


111

Proiecte Finanțate


Portofoliul nostru